Nawozy pomocnicze a bakterie cz. 1

Przy stosowaniu nawozów pomocniczych, podobnie jak przy nawożeniu obornikiem lub nawozami zielonymi, również liczyć się bardzo trzeba z biologicznymi procesami, zachodzącymi w glebie. Z jednej bowiem strony drobnoustroje gleby biorą czynny udział w przeistoczeniach, jakim ulegają w ziemi składniki tych nawozów, z drugiej zaś, pomocnicze nawozy nie pozostają bez wpływu na życie flory drobnoustrojowej gleby.

Dotąd zbadano głównie przeistoczenia, zachodzące pod wpływem bakterii w pomocniczych nawozach azotowych; czy, i w jakiej mierze działaniu bakterii ulegają nawozy fosforowe lub potasowe, o tern na razie nic jeszcze stanowczego powiedzieć nie można.

Pierwsze miejsce wśród nawozów pomocniczych, ze względu na zawartości azotu oraz na szybkość działania zajmuje saletra. Saletra zawiera, jak wiadomo, azot w postaci dla roślin najodpowiedniejszej, nie wymaga też ona żadnej pomocy ze strony bakterii w celu udostępnienia roślinom zawartego w niej pokarmu azotowego. i, jeżeli ulega przeistoczeniom pod wpływem tych drobnoustrojów, to jedynie w kierunku, dla rolnika mniej lub więcej niepożądanym. W pewnych mianowicie warunkach zdarzyć się może, że zadana saletra ulega procesom denitryfikacyjnym, co, jak wiemy, prowadzi bądź do przeistoczenia saletry w azotowe związki organiczne, dla roślin na razie nieprzyswajalne, bądź w łatwy i trudno przyswajalny amoniak, bądź wreszcie, gdy czynnymi będą tu bakterie „denitryfikacji właściwej”, kończy się wydzieleniem wolnego azotu, który również dla większości roślin, bezpośrednio przynajmniej, jest bezużytecznym.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  remont – układanie glazury Warszawa
  remont dachów
  Restauracja Kazimierz Dolny
  rolety zewnętrzne Bielsko Biała
  rolety zewnętrzne Tychy
  rośliny owadożerne
  rowery Giant Kraków
  rowery merida kraków
  rzecznik patentowy warszawa
  rzeczoznawca majątkowy łomianki